NGÀY ĐẾN

02

Th8
NGÀY ĐI

03

Th8
NGƯỜI

1

ĐÊM

1

Khoảng giá :

đ

Tiện ích :

Wifi miễn phí

Dịch vụ phụ thêm :

Ăn sáng

Dọn phòng

Dịch vụ Spa

Branch Stars :

Hanoi Boutique Hotel

Classic

2 NGƯỜI

12 m²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vel molestie nisl. Duis ac mi leo.

Ăn sáng Dịch vụ Spa Wifi miễn phí Dọn phòng CHI TIẾT

Hanoi Boutique Hotel

Deluxe

1 NGƯỜI

15 m²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vel molestie nisl. Duis ac mi leo.

Ăn sáng Dịch vụ Spa Wifi miễn phí Dọn phòng CHI TIẾT

Hanoi Boutique Hotel

Exe

4 NGƯỜI

40 m²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vel molestie nisl. Duis ac mi leo.

Wifi miễn phí Dọn phòng Dịch vụ Spa Ăn sáng CHI TIẾT

Hanoi Boutique Hotel

Suite

5 NGƯỜI

70 m²

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vel molestie nisl. Duis ac mi leo.

Wifi miễn phí Dọn phòng Dịch vụ Spa Ăn sáng CHI TIẾT
0922.666.113